Skriv bättre – klättra i karriären

Att kunna skriva ordentligt är väldigt viktigt då mycket av dagens kommunikation sker i textform, inte minst när det kommer till att söka jobb. Många jobbannonser godtar bara skriftliga ansökningar, vilket sätter extra stor press på den som ansöker om jobbet att kunna uttrycka sig ordentligt i skrift. Men det finns hjälp att få om man har svårigheter med det skrivna ordet.

Skaffa en bättre livsstil – byt jobb

En stor del av våra liv handlar om jobbet vi har och just jobbet blir därför en av de tyngsta faktorerna som påverkar livsstilen allra mest. Det är jobbet som bestämmer hur vår lediga tid ska se ut eftersom all vår lediga tid anpassas efter arbetstiderna. Jobbet styr även över oss när vi inte arbetar eftersom våra arbeten går ut över fritiden på olika sätt. Dels kan jobbet vara psykiskt och/eller fysiskt krävande så att fritiden sällan eller aldrig består av kvalitetstid och dels kan jobbet ge dåligt betalt så att man inte har råd att göra det man vill på fritiden. Att byta till ett bättre jobb blir därför något som blir avgörande när man vill byta till en livsstil som är mer tillfredsställande. Att må bättre, få mer betalt och/eller få mer och bättre tid över till det som verkligen betyder något är det som driver de flesta till att byta jobb.

Få drömjobbet

Att byta jobb är inte alltid det lättaste. Många som söker jobb på nätet får sällan svar tillbaka från arbetsgivaren varken ett jakande eller nekande svar, vilket kan skapa en känsla av meningslöshet. Men det gäller att inte ge upp samt skaffa rätt förutsättningar för att lyckas bättre på arbetsmarknaden. Ett sätt är att se till så att ens personliga brev och CV ser bra ut, främst med hjälp av rätt grammatik. Om man av olika anledningar har svårt att uttrycka sig i skrift kan man få hjälp av https://cowrite.com/sv/ som erbjuder ett skrivverktyg som förbättrar ens skrivuppgifter. Det kan vara ett bra hjälpmedel om man upplever att ens skrivsvårigheter försämrar möjligheten att få ett jobb.