Hur tänker du kring pengar?

Blir man lycklig av pengar? Vad har du för värderingar och tankar kring ekonomi och pengar? Dina omedvetna tankar kring pengar kommer påverka ditt liv oerhört mycket.

Vad är ditt förhållande till pengar?

För att leva ett bra liv och bli lycklig måste du tänka och göra medvetna val. Det är många som bara gör saker för att alla andra gör det. För att det ingår i samhället. Fast arbete, utbildning, ha sommarstuga, vilja tjäna mer pengar, köpa samma bilmärke eller rösta på samma parti som sina föräldrar. Det är många värderingar och tankar som vi ärver från både våra föräldrar och från samhället. Det medför att vi inte alltid tar personliga och medvetna beslut. Det som påverkar oss extremt mycket i livet är pengar. Både hur mycket pengar vi har och hur vi ser på pengar. Om du kommer från ett hem där andra är rika, att det är sjaskigt och orättvist att någon tjänar mer, så kommer det att påverka din syn på pengar. Om du däremot kommer från ett hem där man talar om pengar på ett positiv sätt, så kommer det ge dig en annan syn på ekonomi. Vad är då pengar? Pengar är medel. För att ha ett bra förhållande till pengar måste du förstå att det är medel.

Köpa lycka

Kan du köpa lycka? Nej och ja. Det som verkligen betyder något i livet är andra människor, inspirerande och intressanta projekt och att vara del i ett sammanhang. Du kan inte köpa kärlek. Däremot så möjliggör pengar mycket. Om du älskar att resa, sitter och bläddrar i Vagabond varje månad, så kommer du ju naturligtvis kunna resa mer om du har pengar på ditt bankkonto. Pengar möjliggör en resa, men huruvida resan blir rolig beror på vilken slags relation du har till dig själv och andra människor.